Η με κλίση εκδοχή του είναι εξαιρετικά σταθερή
                

Επιτραπέζιο σταντ εντύπων, πρακτικό για εποχιακές, τρέχουσες ή ειδικές προσφορές.

εδώ μπορείτε να βρείτε διάφορα προϊόντα πινάκων και παρουσίασης