Χαρτόνια (12)

Ψαλίδια (8)

Κόλλες (3)

Πηλοί (3)

Πλαστελίνες (4)

Υλικά χειροτεχνίας (40)

Φύλλα χειροτεχνίας (10)