Α΄ Λυκείου (22)

Α' ΕΠΑ.Λ (10)

Α' Εσπερινού ΕΠΑ.Λ (10)

Α' Εσπερινού Λυκείου (22)

Β' ΕΠΑ.Λ (6)

Β' Εσπερινού (26)

Β' Εσπερινού ΕΠΑ.Λ (6)

Β' Λυκείου (28)

Γ' Εσπερινού (38)

Γ' Λυκείου (38)