Α' Γυμνασίου (42)

Β' Γυμνασίου (46)

Γ' Γυμνασίου (38)