Η εταιρεία Α. & Γ. ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. προχώρησε στη δημιουργία του νέου της Βrand 50/50 Games.

Η σειρά αυτή, σχεδιασμένη στην Ελλάδα, θα αποτελε ίται από εκπαιδευτικά παιχνίδια, επιτραπέζια και άλλα.